Problematika AGR / EGR ventilov

Problematika AGR/EGR ventilov

 

Základnou úlohou technológie "AGR" (Auspuff Gas Recirculation), "EGR" (Exhaust Gas Recirculation), alebo taktiež recirkulácie výfukových plynov, je znížiť obsah NOx v spalinách. NOx, teda oxidy dusíka, vznikajú spalovaním dusíka prítomného v palivu (palivové NOx) a za vysokých teplôt taktiež spaľovaniu dusíka v spaľovacom vzduchu (termické NOx). 

Prvotným problémom, dôvodom vzniku a následného rozšírenia tohoto systému na predovšetkým naftové motory, je absencia škrtiacej klapky v zmyslu obmedzenia prívodu vzduchu v niektorých režimoch. U týchto motorov je totižto vzduch nasávaní do motora bez akýchkoľvek obmedzení (v režimu voľnobehu). Vstrekovaná dávka paliva je nastavovaná dynamicky riadiacou jednotkou motora podľa otáčok a záťaže (alternátor, kompresor klimatizácie a pod.). Tým dochádza k horeniu s vysokým obsahom kyslíka, teda za vysokých teplôt. Spôsob, akým znižuje tento systém teplotu horenia, je zmiešavanie nasávaného vzduchu so spalinami. Takto sa do spaľovacieho  motora dostáva menej kyslíku a dochádza k rapidnému zníženiu teploty horenia a tým aj k zníženiu produkcie NOx. Bohužiaľ tento prostý systém má veľa nedostatkov. Hlavným problémom je také technické riešenie / spracovanie, ktoré by umožňovalo dlhodobý bezproblémový chod tohoto zariadenia. Typickým problémom je zanášanie sadzami, zarastanie karbonem a následná netesnosť. 

Na tento ventil sú kladené najvyššie nároky z hľadiska tesnosti, pretože oddeľuje systém výfuku, časť medzi valcami a turbínou turbodúchadla od systému nasávania spaľovacieho vzduchu, časť medzi dúchadlem turbodúchadla a valcom. Z toho vyplýva, že AGR / EGR ventil nemôže byť aktivovaný v okamihu, kedy je tlak spalín nižší ako plniaci tlak turbodúchadla. V tom prípade by totiž nedošlo k premiechaniu spalín do spaľovacieho vzduchu, ale k úniku spaľovacieho vzduchu do výfuku. Tým by samozrejme došlo k zníženiu účinnosti spaľovacieho motoru, zvýšeniu spotreby, zníženiu výkonu a v prvnom rade k rapidnému zhoršeniu produkovaných emisii. 

Z vyššie uvedeného už vieme, že tento systém je možné prevádzkovať len v režime voľnobehu a veľmi nízkej záťaže. Navyše doba, po ktorú je tento systém aktívny je striktne obmedzená výrobcom a napr. u vozidla Škoda Fabia 1.9TDi 74KW je nastavené niečo okolo jednej minúty. Po túto veľmi krátku dobu avšak motor generuje o viac než polovicu menej NOx ako bez EGR - úžasné. 

Bohužiaľ naše autoservisná prax jasne ukazuje, že v širšom meradle takýto systém spôsobí za životnosť daného automobilu vo veľa prípadoch viac škody ako úžitku. Produkcia spalín (vrátane NOx) každého motora v plnom alebo čiastočnom zaťažení je totižto mnohonásobne vyššia ako v režime voľnobehu. Ak ušetríme niekoľko miligramov NOx týmto systémom v režime voľnobehu, tak je to stále neporovnateľné s produkciou NOx plne zaťaženého motora, kedy recirkulácie nie je a ani nemôže byť aktivná. O vysokej poruchovosti tohto systému a zloženia spalín v prípade poruchy nie je potreba ďalej hovoriť. Čas od času každý stretne čierne dymiaci automobil, ktorý má minimální výkon a dymí i v režime takmer bez záťaže. Tu je veľká pravdepodobnosť poruchy na systéme recirkulácie spalín. 

U starších vozidiel, vo veľa prípadoch dochádzalo k deaktivácii tochto systému ich majiteľmi zaslepením bypassu medzi sánim a výfukom. Riadiaca jednotka motora u novších vozidiel (niektoré vozidla plniaciu normu euro 3 od roku cca 2004, všetky vozidla plniacu normu euro 4 a vyššiu) už nie len ovláda samotný ventil recirkulácie spalín, ale už stráži aj prietok nasávaného spaľovacieho vzduchu na báze vzduchu (MAF - Mass Air Flow sensor) behom pracovného cyklu EGR systému (spätná väzba) a je presne definovaný pokles prietoku pri otvorení bypassu sanie-výfuk. Ak nedôjde k poklesu prietoku vzduchu v dostatečnej miere, je signalizovaná porucha motoru "P0401 Insufficient EGR Flow" alebo "EGR nízky prietok" a pod. 

U týchto vozidiel se systémom riadenia motora euro 3 a vyššie, je teda nutné deaktivovať recirkuláciu spalín a hlavne ich spätnú väzbu priamo v riadiacej jednotke motora, ktorá celý proces recirkulácie spalín riadi. Po tomto zásahu je ešte len možné previesť samotné fyzické zaslepenie bypassu. Takúto službu samozrejme ponúkame a môžete si ju objednať  priamo tu.