Ako prebieha oprava?

Repas, teda generálna oprava turbodmychadla znamená, že každá súčástnosť, ktorá podlieha opotrebovaniu sú nahradené novými, pôvodných rozmerov, vlastností a kvality. Následne je predvedené potrebné vyváženie a zoradenie.

Tato oprava začíná kompletnou demontážou dmychadla a vyhodnotenímm škôd. Obvykle je turbínová skriňa znovu použitelná. Je tak precizne opieskovaná a podrobená dôkladnej kontrole z hladiska prípadných prasklín a podobne. V prípade, že není nijak poškodená, následuje dočištenie závitou, výmena/doplnenie svorníkov a ošetrenie špeciálnym transparentným lakom na litinu, prípadne konzervačným olejom. V prípade, že je turbínová část poškodená, je dmychadlo vo väčšine prípadov videné ako nerepasovatelné, pretože taká oprava zvyčajne není cenovo rentabilná, ale sú prípady, kedy také riešenie je jediné možné.

Kompresorová skriňa nebývá problémom a ide ju u väčšiny typov dmychadel nahradit novým kusom, prípadne iným zdravým kusom. Použitá dmychadlová skriňa je pieskovaná a následne nalakována vysokoteplotným lakom na slitiny hliníku, aby nedochádzalo k následovnej oxidacií. Poškodená skriňa v zmyslov škrábancov a rýh po deštrukcií kompresorového/dmychadlového kola je obvykle znovu použita pre dmychadla na ktorých je predvádzaná výkonnostná úprava (inštalacie väčšieho dm. kola), pretože poškodený materiál je odfrézován.

Ložiskový uzol dmychadla je často nahradený novým, kompletne zloženým a vyváženým kusom priamo od výrobcu. V takom prípade je u nás taký uzol preistotu kontrolne prevážený, aby bolo vylučené prípadné poškodenie pri preprave a podobne. Vybrané kusy použitých ložiskových skríň, ktoré niesu poškodené, príliš zkorodované atd. sú opieskované, vyčištené v ultrazvuku a pokiaľ nevykazujú známky opotrebenia, zejména v oblasti pístního kroužku na strane turbínovej komory, teda má-li tato část (jediná, která môže být opotrebovaná a to sice vplivom zvýšené ako axiální, tak radiálna vôla) pôvodné rozmery a podarí se ultrazvukom vyčistit veškeré olejové úsady a karbon, tak je osadena novými ložiskami, dmychadlovým kolom, turbínovým kolom s hrídelí a krycí deskou. Takto zostavený kompletný stred dmychadla je následne vyvážený a testovány na únik oleju ako na strane kompresoru, tak na strane dmychadla. V prípade, že uzol vyhovuje vo všetkých bodoch, môže byť použitý ako plnohodnotná náhrada nového kusu.

Pneumatický pohon (actuator) dmychadla je ve väščine prípadov nahradený novým kusom a naozaj len ventily vo veľmi dobrom stave sú znovu použité a to po prísne kontrole kvality. Po opískování a nalakování je u každého takového ventilu meraná únava jeho pružinového ústroju meraním podtlaku/tlaku v pomere ku zdvihu táhla. Tento proces je klúčový, pretože pokiaľ by nebola splnená potrebná kritéria, tak by dmychadlo následne nebolo možné správne nastaviť. Serizovací stolice totiž znovu premeriava dráhu táhla regulace vzhladom k podtlaku/tlaku a to v součinnosti s meraním protitlaku dmychadla, ktoré je "zatvorené" do výkonu.

Elektrický pohon dmychadla je kompletne rozobratý a v prípade, ked není poškodená radiaca elektronika pohonu, je možné ju repasovať. Vtedy je osadený nový motor, šnekové ústrojí a mazivo.

Disk regulačních lopatok je väčšinou menený za nový. Len starostlivo vybrané kusy je možné za určitých okolností použít znovu. 

Vyvážení dmychadla je jeden z nejdôležitějších krokov, ktorý má bezprostredný vpliv na jeho životnost a opotrebovanie jeho ložísk behom prevozu. Ložiskové stredy vyvažujeme podľa typu buď vysokootáčkové v rozsahu 120.000-200.000 ot./min. pre osobný automobil alebo nízkootáčkové v rozsahu do 30.000 ot./min. pre väčší dodávkové dmychadla, traktory a nákladné vozy. Obvykle každé dmychadla vyvažujeme o 20-40.000 ot./min. nad limit predpísaní výrobcom a vždy se snažíme koeficient vibrací znížit takmer k nule, vtedy má výrazne nižšiu hodnotu než toleruje výrobca. Každé vyvažovánie robíme na vyvažovací stolici, ktorá je každoročne revidována a prezkušaná výrobcom.

Seřízení dmychadla je další dôležitý krok, pretože má zásadný vpliv na správnu funkciu celého dmychadla a částečne i na jeho životnosť. V prípade, že se jedná o dmychadlo s premennou geometrií lopatek, tak je seřizovací stolici nastavován maximální protitlak dmychadla v pozici plného výkonu, zdvih regulačního táhla, podtlak pro dosažení pozice plného výkonu a samozřejmě předpětí pružiny pohonu. Tedy bod, kdy začíná táhlo pohonu reagovat na podtlak. Pokud je dmychadlo vybaveno elektrickým pohonem, tak je dle typu dmychadla seřizován pouze maximální protitlak. Zdvih, horní mez a spodní mez je pouze testována. Jedná-li se o typ dmychadla s obtokovou regulací, tak je použito jiné zařízení, které měří pouze reakci na tlak přiváděný do pohonu. Tedy předpětí pružin a samozřejmě dráhu klapky v závislosti na tlaku. Veškeré parametry jsou velice specifické pro každý typ dmychadla a proto udržujeme obě dvě naše seřizovací stolice stále online v kontaktu se serverem výrobce, abychom měli neustále aktuální databázi turbodmychadel.

Stěžejní je samozřejmě také kvalita používaných náhradních dílů a to jak z hlediska používaného materiálu k jejich výrobě, tak z hlediska zpracování. U hřídelí a kol samozřejmě také z hlediska statického vyvážení a aerodynamiky. Aerodynamika je zcela zásadní pro tichý chod dmychadla a statické vyvážení je zcela zásadní pro následné dynamické vyvážení celého rotoru dmychadla. Pokud je ložiskový uzel složený z kvalitních součástek, tak obvykle není potřeba příliš velká korekce k dosažení požadovaného výsledku.

Toto je jen krátký souhrn základních kroků a je tedy zřejmé, že repasování turbodmychadla není v žádném případě jednoduchá záležitost, jak se mnozí domnívají a pečlivě tedy zvažte, komu své dmychadlo svěříte do opravy. Je třeba mít na paměti, že v České Republice je jen málo firem, které sami zajišťují celý proces opravy a jsou vůbec vybavené na to, opravu provést správně a tedy vytvořit plnohodnotný náhradní díl pro váš vůz. Rozhodně doporučujeme vyhnout se nejrůznějším překupníkům a dát přednost firmě s vlastní praxí a ideálně i s diagnostickým zázemím pro případ budoucích problémů. Velmi často se setkáváme s tzv. zbytečnými repasemi, kdy dmychadlo sice vykazuje jisté známky opotřebení, ale na základě špatně diagnostikovaného problému je turbo měněno zbytečně, což samozřejmě problém nevyřeší a následně je potřeba převzít odpovědnost za servis, který problém špatnou diagnózou způsobil a zajistit správnou funkci vozu jako celku. Bohužel takových případů je možná 50%, protože v dnešní době mnoho servisů jsou pouze "vyměňovači" náhradních dílů a diagnostických prací s jistým určením závady buď nejsou schopni vůbec, případně jen ve velmi omezené míře. Je velmi důležité rozlišovat slova jako "diagnostik" a "mechanik", jelikož to není totéž a mechanik se nestává diagnostikem tím, že vlastní PC s diagnostickým kabelem. Diagnostika je samostatný obor, který je úzce spojen se znalostí z oboru elektrotechniky, práce s osciloskopem, generátor atd. Mechanik obvykle dokáže vyčíst paměť závad a tím bývají vyčerpány veškeré diagnostické kapacity. Bohužel závada "plnící tlak nedosažen" ne vždy signalizuje vadné dmychadlo. Dokonce většinou ani není v silách jednoho jedince obsáhnout kompletní portfolio značek na našem trhu, jak z hlediska hardwarového vybavení, tak z hlediska znalostí a je třeba se vyhranit na určitou značku.

Před výměnou dmychadla tedy věnujte zvýšenou pozornost faktu, je-li to potřeba.

 

Jaroslav Janoušek v.r.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií tu.