Najčastejšie poruchy turbodúchadiel

Jednotlivé príčiny, prečo sa turbo vyskytuje u nás na stole, sú rôzne. Vždy doporučujeme urobiť kompletný repas turbodúchadla,pretože jednotlivé komponenty majú podobnú životnosť a keď sa pokazí jedno, ihneď bude nasledovať druhé a keď je už turbo z auta vonku, tak kompletný repas je istota toho, že nebude tak skoro vonku znova s inou poruchou. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať všetko v poriadku, tak do turbodúchadla nevidíme ani my. Pokiaľ nie je rozobrané, nikto vám nikdy nepovie, koľko životnosti má ešte daný kus pred sebou. Preto neodporúčame ani kúpu turba z vrakoviska, pretože hoci sa zdá byť v poriadku, tak nikto nevie, ako s ním bolo zaobchádzané, či nie je zapečené, či regulácia nie je tesne pred zaseknutím, hriadeľ tesne pred prasknutím a pod. Pre vašu predstavu najčastejších porúch sme pre vás vytvorili "výcuc z praxe".

 

1, Poruchy v systéme regulácie VNT turbodúchadiel.

O tomto probléme toho bolo už veľa povedané v článku "ZATUHLÁ REGULÁCIA TDI". Pokiaľ vás táto téma zaujíma, kliknite prosím na odkaz.

 

2, Poruchy spôsobené nedostatočným mazaním.

Veľa problémov je spôsobených  nevhodným mazaním a to hneď z niekoľkých dôvodov. Jedna z možností je porucha mazacieho systému, napr. uschnuté sitko alebo mazacia trubka pri motoroch koncernu PSA alebo porucha pohonu vyvažovacích hriadeľov pri motore 2.0TDi koncernu VW a následné zastavenie pohonu olejového čerpadla. Ďalší častý problém, s ktorým sa stretávame, sú dlhé intervaly výmeny oleja. Pre turbo je ideálny aj obyčajný olej, ale výmenu skrátiť na 10.000 km, pretože okrem toho, že sa nezanáša a neusadzuje karbón v turbu, tak sa neusadzuje ani v motore.

 

3, Poruchy spôsobené vniknutím cudzieho predmetu do turbodúchadla.

Táto porucha je veľmi častá hlavne pri výmene turbodúchadla. Pokiaľ staré dúchadlo malo napr. prasknutý hriadeľ a rozletel sa na kúsky, tak je celý sací trakt aj motor plný týchto úlomkov, ktoré po montáži preletí novým dúchadlom a všetko začína od začiatku. Je dobre tento problém nepodceňovať, pretože úlomok sa bežne schová aj trebárs v mrieške pri váhe vzduchu alebo vo ventilovom veku. Teda pred turbodúchadlom, čo mnoho ľudí podcení, ale keď dôjde k havárii turba, ktoré je natlakované, čo je vždy, keď k havárii dôjde, tak tlak, ktorý bol za turbom, sa uvoľní pred ním a mnoho úlomkov vletí až do váhy vzduchu a výparníkom do ventilového veka. Samozrejme turbo s takýmto problémom má úplne jasné znaky a príčina je bezpochybne identifikovaná. Naša firma si ale zakladá na spokojnom zákazníkovi, takže aj takéto neuznané reklamácie riešime ku spokojnosti zákazníka a ďalší repas spravíme iba za cenu materiálu.

 

4, Tzv. pretočenie turbodúchadla.

Pretáčanie turba je ďalšia typická porucha, ktorá zbyčajne končí prasknutým hríadeľom. Je taktiež úplne jasne rozpoznateľná a vyznačuje sa guľatou prasklinou. Pokiaľ turbo je vyvážené povedzme na 100.000ot./min. s koeficientom 1g, tak pri dlhodobom pretáčaní nad túto medzu je hriadeľ prehýbaný dvomi gyroskopmi, začína postupne praskať, až praskne úplne. Práve postupné praskanie spôsobuje  guľatú prasklinu. Tieto praskliny ide identifikovať metalurgickým rozborom ešte pred úplným prasknutím hriadeľa. Guľatú prasklinu môže, taktiež spôsobiť napr. veľká vôľa, kedy kolesá škrtnú o skriňu, rotor rozváža a už sa hriadeľ prehýba a pomaly praská. To je ďalší dôvod, prečo nemontovať turbodúchadlo staré, ktoré už niekde jazdilo, pretože nikdy neviete, či už ho niekto nečistil a pri rozoberáni neklepol hriadeľom o skriňu dúchadla a nerozvážil ho.

 

5, Poškodený obal.

Tento problém sa pri naftových motorov vyskytuje veľmi zriedka. Je ale veľmi častý pri benzinových motoroch vlyvom vyšších teplôt. Štandardne býva popraskaná turbínová skriňa a je veľmi dôležité, kde sa aká prasklina nachádza. Sú praskliny, ktoré sú neškodné, ale väčšinou je turbo neopraviteľné.

 

6, Prirodzená smrť.

Tento jav sa moc často nevyskytuje, pretože obvykle kým k nemu dôjde, tak dané turbo postihne niektorá z predchádzajúcich poruch. Jav prirodzená smrť,lepšie povedané, považujeme stav, kedy nie je žiadna hmatateľná príčina a turbo napr. po prejdení 500.000km začne pozvoľna podymovať. Každé turbodúchadlo je namáhané mnohými vlyvmi, či už vysokými teplotami, zanášaním sa olejovými usadeninami, vonkajšími vlyvmi, ako trebárs umývanie vodou pri absencii  krytu pod motorom a pod. Skôr či neskôr sa prejaví nejaká porucha.