Hybridné turba - Turbo tuning

Po nachipovaní do motora treba dodať väčší objem vzduchu, ale pre turbo už táto požiadavka môže byť smrteľná. Chip tuner zvýši dávku paliva, ale pre zdravý chod naftového motora potrebujete zachovať zmes v pomere vzduch:palivo 14,5:1 [kg] (pri teplote 35°C a atmosférickom tlaku/nadmorskej výške 96kPa/438m je hustota suchého vzduchu 1,085 kg/m3). Po nachipovaní sa môže z vašeho auta stať dymovnica ak motor nemá dostatok vzduchu.

Dymovnica

Napríklad: 1.9TDI/85kW v základe pri 3000rpm turbo tlačí tlak/objem 1bar/5025L/min po zodvihnutí výkonu na 110kW potrebujete z turba dostať vyšší tlak a objem vzduchu 1,5bar/6293L/min. Keď požadovaný výkon turba prevedieme na otáčky turbíny. Pri továrenskom nastavení s výkonom motora 85kW turbína točí 120tis ot/min, po nachipovaní - zvýšení výkonu na 110kW sa musí turbína roztočiť minimálne na 200tis ot/min, ale na tieto otáčky turbína nebola vyvážená ani materiál nie je nadimenzovaný na extrémne odstredivú silu. Často krát nás oslovujú zákazníci, že už niekoľko krát museli meniť turbo z dôvodu že im ustrihlo hriadeľ turbíny prípadne sa odtrhla lopatka na turbíne, alebo sa roztrhla kompresorová vrtuľa.

Roztrhnutý kompresor Roztrhnutá kompresorová vrtuľa

Na grafe je nasimulovaný vyvažovací proces. Po každom behu run1-run3 bolo vykonané dováženie turbíny. Krivky končiace pod zelenou vodorovnou čiarou sa nachádzajú v pásme povolenej nevývahy. Pri štandardnom vyvažovaní by pracovník ukončil vyvažovací proces pri 120tis. ot/min (fialová vertikálna čiara). Kedy má červenú krivku run3 pod zelenou čiarou v tolerančnom pásme nevývahy. Nevývaha turbíny je v tolerančnom pásme pod zelenou čiarou. Ale nachipovaný motor bude potrebovať väčší objem vzduchu, čo pre pôvodnú veľkosť turbíny znamená sa roztočiť do vyšších otáčiek pre ktoré nebola vyvážená. Na grafe je nasimulované roztočenie turbíny nad 120tis. ot/min., ako prebiehala nevývaha trubíny. Pri 190tis. ot/min. červená krivka (run3) pretla zelené tolerančné pásmo povolenej nevývahy a práca turbíny v tejto zóne je pre turbo deštrukčné s rizikom ustrihnutia hriadeľa turbíny.

Grafické zobrazenie vyvažovania

Ustrihnutím hriadeľa turbíny sa okrem turba znehodnotí aj motor. Úlomky vrtúľ sa roztrúsia po motore, musí sa vyčistiť celá trasa od sania turba až po katalyzátor výfuku. Ustrihnutím hriadeľa turbíny vznikne ešte ďalší deštrukčný prvok, ako je prepojenie mazania motora so saním. Motor si natiahne olej do valcov s dôsledkami ohnutia ojníc, alebo olej sa dostane do kontaktu s katalyzátorom, DPF filtrom, ktorý sa stane nepriechodným.

Ojnica

Ako zvýšime sací výkon turbodúchadla?

Vymeníme menšiu kompresorovú vrtuľu za väčšiu a zväčšíme vnútorný priestor kompresorovej skrine. V preklade každou otáčkou väčšej sacej vrtule naberiete väčší objem vzduchu a zadným rozšírením kompresora zvýši sa tlak dopravovaného vzduchu do motora. Názorná ukážka: na hriadeľ turbíny sme nasunuli pôvodnú saciu vrtuľu a väčšiu.

Kompresor sací výkon

Zväčšením lopatiek na vstupe do turbodúchadla docielime zvýšenie naberaného množstva vzduchu.

Kompresor výtlak - tlak

Väčším priemerom zadnej steny kompresorovej vrtule získame väčší dosiahnuteľný výstupný tlak z turbodúchadla.

Turbínova skriňa pred tuningovou úpravou

Aby bolo možné vložiť väčšiu saciu vrtuľu do turbodúchadla si vyžaduje vykonať niekoľko konštrukčných úprav na kompresorovom priestore. Na obrázku je zobrazený pôvodný stav 1-2 a 3-4 po konštrukčnej úprave. Bol zväčšený otvor pre väčší kompresor na kompresorovej skrini a zväčšený priemer na zadnej stene pre vsadenie väčšieho priemeru kompresora.

Turbinová skriňa po tuningovej úprave

Keď sa spätne informujeme u zákazníkov, ako auto ťahá po úprave, dostávame spätnú informáciu:

Svišťanie, pískanie turba na nových autách

Už sme niekoľko krát riešili problém zákazníka že mu vadilo svišťanie turba v kabíne auta. Autorizovaný predajca zákazníkovi neuznal reklamáciu, že na tento problém sa nevzťahuje reklamácia. Následne sme boli oslovený či by sme im vedeli riešiť problém. Po dohode že na zákazníkovom turbe znížime otáčky turbíny vložením väčšej sacej vrtule. Po tejto úprave nám boli zákazníci vďačný že sme ich oslobodili od nepríjemného zvuku v kabíne auta.