Vysokorýchlostná vyvažovačka pre konečné dovyváženie poskladaného stredu turbodúchadla

Profesionálny turbo servis bez špičkovej vyvažovacej techniky nemôže kvalitne na profesionálnej úrovni vykonať repas turb. Vyvažovaním odstraňujeme nesymetrické rozloženie hmoty.

Turbo vyvažovačka Redat MRV2

Každý diel pred vysokorýchlostným vyvažovaním musí byť predvyvážený. Na vysokorýchlostnej vyvažovačke je uskutočnené finálne vyváženie poskladaného turba. Nevývaha sa meria v celom spektre od 30tis. ot/min po maximálne pracovné otáčky turba.

Vyvažovačka pre hriadele turbíny, kompresory a rôzne rotory - hriadele

Vyvažovacie technológia CEMB

Pred vysokorýchlostným vyvažovaním musia byť jednotlivé diely predvyvážené. V prípade vysokej nevývahy poškodí sa vybrocitlivý senzor na vysokorýchlostnej vyvažovačke.

Vyvažovačka CEMB vyvažuje sa stupňovitý hriadeľ

Na zákazku okrem turbín vyvažujeme rôzne hriadele, rotory.

Diagnostické prístroje

V súčasnej dobe 70% turbodúchadiel ktoré opravujeme má elektrický snímač polohy regulačného ventilu turba, alebo riadiacu jednotku pre ovládanie servomotora na reguláciu variabilnej geometrie turba.

Redat-GateTest-3-hella

Široký rozsah konektorov nám umožnuje pripojiť 99% senzorov polohy ventilu alebo regulátorov variabilnej geometrie turbodúchadla.

Regulatory-Hella-Siemens-Ventile-BorgWarner

Vieme regulátory od Hella so systémom REA alebo Siemens s plastovou krytkou (5900-711-7001) preprogramovať - zmeniť polohu regulácie variabilného systému turba.

osciloskop

Pre zlepšenie diagnostiky meriame osciloskopom celú dráhu senzoru pozície ventilu. Na pravom obrázku je nameraný v tretine dráhy prekmit, na čo riadiaca jednotka zareaguje prepnutím motora do núdzového stavu.

Redat-GateTest-3-VNTT-Pro

Pneumatický merací prístroj pre kontrolu a nastavenie pneumatických ventilov.

Technológie na čistenie turbodúchadiel

Ultrazvukom čistíme všetky citlivé diely z dôvodu zachovania presnosti a hľadkého povrchu. Čistenie ultrazvukom je časovo náročná operácia. Výhoda čistenia v ultrazvukovej technológii je, že povrch čistených dielov ostáva mechanicky nepoškodený. Čistiaca kvapalina vnikne medzi nečistotu a povrch čisteného dielu, čím sa postupne poruší väzba medzi čisteným dielom a nečistotou, až do úplného oddelenia nečistoy od čisteného povrchu. Ďalšou výhodou ultrazvukovej technológii je, že kavitácia sa prenesie prostredníctvom chemickeho roztoku aj do neprístupných častí čistených dielov, ako sú: dutiny, malé a slepé otvory, tvarovo zložité predmety, všade tam, kde sa klasickým mechanickým spôsobom nedostaneme.

Často krát nám okrem túrb zákazníci donesú aj iné diely motora na čistenie napr. piesty, lamda sondy, karburátory, výmeniky, EGRka atď..

Tlakové tryskanie - pieskovanie

Tlakové tryskanie - pieskovanie je vysoko účinná tryskacia technológia. Otryskávanie je metóda čistenia povrchov pomocou stlačeného vzduchu s abrazívom. Tryskáme len vonkajšiu časť turbínovej skríne. Používame abrazívo balotinu (sklenené mikroguličky). Netryskáme funkčné plochy dielov. Tryskaním sa môže turbo aj poškodiť. Poškodenia spôsobené tryskaním vidíme na konkurenčných turbách čo sa nám dostanu do rúk. Podrobnejšie sa tomuto problému venujeme v ukážke ako sa dá poškodiť turbo tryskaním .

Tlakové tryskanie
Iné technické vybavenie pre rôzne konštrukčné opravy a úpravy turb

Máme možnosť vykonať opravy a úpravy turb na rôznych strojoch:

Hrotový sústruh, Pásova Píla, Ručny lis, Stojanová fréza a Vŕtačka Rovinná, Pásova, Stojanova bruska a CO2 zváračku