Poškodenia turb

Najčastejším prípadom je poškodenie turba abrazívnymi časticamy, ktoré zryhujú klzné plochy turba. Chybou je si myslieť, že doporučený výmenný interval oleja platí po celu dobu životnosti motora. Doporučujeme skratiť výmenný interval na základe zvyšujúceho sa opotrebenia motora. Turbo motor poškodzuje opakovaná jazda na krátke úseky do
cca 10km. Na krátkych úsekoch sa motor ani nezohreje na prevádzkovú teplotu, kedy pracuje počas 10km s bohatou zmesou a tým sa extrémne zvyšuje znečistenie motora.

Na základe poškodených častí turbodúchadla sa dá identifikovať príčina poškodenia.

Zryhovaná hriadeľ turbíny

Na klzných plochách sú viditeľné ryhy, čo je dôsledkom znečisteného motorového oleja abrazívnymi časticami, ktoré zanechali za sebou zryhovaný povrch. Je jedno či motorový olej je v motore 5 sekúnd alebo sa autom odjazdilo 5tis. km. Zryhovanie oceľového povrchu nespôsobí bronzový kompozit ani hladký brúsený povrch hriadeľa turbíny. Zryhovanie je spôsobené abrazívnymi časticami dopravenými motorovým olejom, ktoré pod tlakom 4 bary sú vtlačené do klzného priestoru ložísk, následne sú rozomleté a vyplavené von z ložiskového priestoru.

Detail zryhovaného hriadeľa turbíny

Zryhované riadálne ložisko

Všade viditeľná stopa zryhovania na kĺznej ploche ložísk, čo je dôsledok abrazívnych častíc privedených motorovým olejom medzi klzné plochy.

Zryhované axiálne ložisko

Aby sa poškodenie nezopakovalo musí sa pred montážou nového alebo opraveného turbodúchadla 100% vyčistiť mazací systém a časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s motorovým olejom.
Problém je, ak sa podcení nutnosť vyčistenia mazacieho systému. Znečistenie motora sa nevyrieši novým alebo kvalitnejším olejom, ale opak je pravdou. Nový olej po kontakte s karbónovými usadeninami ich začne rozpúšťať. Životnosť aditiv sa skončí ich vyčerpaním čo môže vzniknúť v krátkej dobe, záleží od sily znečistenia motora. Na rýchlosti zvyšujúceho sa znečisťovania oleja sa podieľa kvalita spaľovania, objem spalín - koľko ich prenikne do kľukovej skrine, zvyšujúca degradácia oleja, zvyšujúca teplota mazaných častí motora a bodku za zhoršujúcimi sa podmienkami mazania spraví poškodené turbodúchadlo. Olejový filter zachytí nečistoty od 20μm a väčšie častice, ale pod 20μm prejdú ďalej a keďže sú vyčerpané aditiva, budú sa cirkulujúce nečistoty zachytávať na stenách mazacieho systému, zhlukovať a obrusovať pohybujúce sa časti motora.
Doporučujeme po vyčistení mazacieho systému zopakovať 3x výmenný interval po odjazdení 500km, 1000km a 2000km aby sa zvýšila kvalita vyčistenia mazacieho systému, zvlášť z kanálikov, ku ktorým je problém sa fyzicky dostať pri mechanickom čistení.

 

Spálená turbína

Akékoľvek iné sfarbenie povrchu hriadeľa turbíny ako sivobiele je príčinou nedostatočného mazania. Na vstupe do turbodúchadla musí byť dosiahnutý minimálny tlak na voľnobehu 0,7-1,7 bar. Pod záťažou od 1500 ot/min musí byť tlak 4,7 bar. Meranie sa uskutočňuje pri prevádzkovej teplote motorového oleja cca 80°C - 100°C.

 

Spálený hriadeľ turbíny

Keď sa nenechá turbo zachladiť pred vypnutím motora, alebo olejové čerpadlo nedosahuje požadovaný tlak, zvyšujúcou teplotou na hriadeli turbíny začne sa na povrchu hriadeľa turbíny napäkať motorový olej.

Detail spálenej hriadele turbíny

Pred montážou turbodúchadla musí byť 100% vyčistený mazací systém a skontrolovať požadovaný tlak oleja na vstupe do turbodúchadla počas dosiahnutej prevádzkovej teploty motorového oleja.

Všetky volne letiace častice znamenajú riziko poškodenia lopatiek turbodúchadla. Jedná sa o odtavené častice zo žhaviča, karbónové usadeniny, drobiace piestne krúžky, sedla ventilov, pri výmene vzduchového filtra padnuté nečistoty za filter do sacieho potrubia atď.., ktoré keď preletia cez turbo zanechajú za sebou poškodené lopatky na turbe.

Naštrbená lopatka turbíny