Turbodúchadlo (ďalej len „TD“) je vysokootáčkový stroj postavený na konštrukcii kvapalinových ložísk.

Najväčší podiel na životnosti kvapalinových ložísk má mazací systém, ktorý musí spĺňať:

Kvapalinové trenie znamená že trenie prebieha len medzi hriadeľom turbíny a motorovým olejom, hriadeľ sa nesmie dostať do kontaktu s klzným ložisko a tento stav vznikne len s:

Pozitívnou vlastnosťou viskozity oleja je priľnúť k hriadeľu turbíny s vhodnou relatívnou rýchlosťou a dostatočne veľkou ložiskovou vôľou je olej unášaný do klinovitého zúženia, výsledkom je vznik vztlaku - hydrodynamický tlak. Veľkosť vztlaku je závislý od viskozity oleja a rýchlosti hriadeľa turbíny. Najväčší vztlak je v najužšom mieste klinovitého zúženia. Profil tlaku je znázornený radiálnymi šípkami v príslušnej veľkosti.
Kvapalinové ložisko
Vytvorením dokonale súvislého olejového filmu po obvode hriadeľa turbíny prebieha kvapalinové trenie. Olejový film vymedzuje ložiskovú vôľu, zároveň tlmí vibrácie hriadeľa turbíny, bráni vzniku trecieho oteru a ochladzuje TD. Počas kvapalinového trenia, trecí proces prebieha len medzi molekulami oleja ako priamy dôsledok viskozity oleja, kedy k opotrebeniu klznej plochy hriadeľa turbíny a kvapalinového ložiska vôbec nedochádza.

Príčiny skrátenia životnosti TD:

Ak na prepade z turba vznikne protitlak je to problém. Olej sa nesmie hromadiť v TD, dôsledkom je krakovanie motorového oleja resp. napekanie na dieloch s vysokou teplotou, čo je dôsledkom brúsenia a ryhovania.
Zobrazenie chybových stavov spôsobené protitlakom v odvode oleja z TD.