Montáž turbodúchadla

Základ úspešnej montáže a bezchybnej prevádzky je čistota. Turbu životnosť skrátia abrazívne častice dopravene mazaním, alebo nasate pripadne vyletiajúce častice z motora. Upozorňujeme na všetky možné príčiny ktoré poškodia turbo:

80% poškodení TD je príčinou mazacieho systému:
nízkym tlak
kontaminovaný - degradovaný olej

Dlhé výmenné intervaly oleja sa podpíšu na zvyšujúcom znečistení motora.
Motor sa nesmie zanášať rôznymi usadeninamy. Ak takýto stav vznikne znamené to že ste použili nekvalitný olej alebo ste včas nevymenili olej.
Znečistená olejová vaňa
Keď namontujete turbo na takto extrémne znečistený motor, v krátkej dobe vznikne deštrukcia turba. Čerstvý olej rozpustí nečistotý, čím sa silne kontaminuje a cirkuláciou ich dopraví do turba.
Znečistený motor
V motore nesmie vzniknúť stav usadzovania znečisťujúcich látok, ak sa tak deje musí sa skrátiť výmenný interval oleja a filtrov aj na 1/30 a odstrániť príčinu skarátenia výmenného intervalu
Vyčistený motor
Znečistený sací kôš je príčinou nedostatočného mazania, ukáže sa v momente keď vytočíte motor do otáčiek a cez sací kôš nepretečie požadovaný objem oleja, ale pre bezchybný chod turbodúchadla je to nedostatočne s dôsledkami až deštrukcie turba (častý prípad na STKčke, keď vytočia motor do max. otáčiek).
Znečistený sací kôš vo vani
Na hrubom filtri nesmie byť žiadna nečistota. V prívodných potrubiach k turbodúchadlu bývajú rôzne sitká, oká s malými otvormy. Celá trasa od olejovej vane až po turbo musí byť 100% priechodná.
Znečistený sací kôš Čistý sací kôš Holender sitko
Sitko v holendry Holender oko
Pred uvedením do činnosti turbodúchadla musia byť uskutočnené nasledovné kroky:

Počas montáže TD:

Prvé spustenie motora:

Doporučujeme pre zvýšenie životnosti turbodúchadla: